Kierunki kształcenia

Technikum Ogrodnicze

Technik weterynarii

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji

Technikum Ogrodnicze

Technik Ogrodnik

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji

Przewiń do góry