Egzamin Zawodowy w sesji Zima 2024

Informacja dla zdających:

– na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną ⏰

– zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali 🪪

– zdający, którzy się spóźnią, nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej,⛔

– do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin zawodowy, nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych 📵📵📵 oraz materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE ani korzystać z nich w tej sali,‼️❌📵

– każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis z czarnym tuszem

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia 👍

Uwaga!

‼️nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły

Przewiń do góry