Erasmus+

W czasie pierwszego tygodnia praktyk w ramach projektu „Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność”, nr 2020-1-PL01-KA102-078708, młodzież z 3 kierunków zawodowych miała okazję przyswoić nową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz poznać historię i tradycję Grecji.Technicy weterynarii odbyli wdrożenie – zapoznanie z podstawowymi gatunkami, rasami i typami zwierząt hodowlanych, w tym zwierząt typowych dla Grecji.

Poznali i obsługiwali maszyny i urządzenia wspomagające pracę w gabinecie weterynaryjnym. Wykonywali takie zadania jak: ocena stanu zdrowia zwierząt, przygotowywanie zwierząt do czynności lekarsko-weterynaryjnych, dobieranie i przygotowywanie instrumentarium oraz materiałów do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, dokonywanie mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odbyli także wizytację i zajęcia praktyczne w hodowli owiec, kóz, koni oraz w schronisku dla zwierząt.

Technicy architektury krajobrazu byli odpowiedzialni za poznanie rodzajów gleb w Grecji, gatunków roślin, charakterystyce klimatu, stosowania rodzajów zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w gospodarowaniu terenów zielonych. Wykonywali takie zadania jak: praca związana z pielęgnacją roślinności i małych elementów architektury krajobrazu, z pielęgnacją roślin doniczkowych, zabiegi pielęgnacyjne – przycinanie, przesadzanie, podlewanie, nawożenie, dobieranie sprzętu do specyfiki zleconych obowiązków. Ponadto odbyli zajęcia praktyczne w szklarniach związanych z hodowlą roślin ozdobnych oraz typowanych dla tego regionu owoców i warzyw.

Technicy ogrodnictwa byli odpowiedzialni za poznanie typów i rodzajów gleb w Grecji, gatunków roślin, charakterystyki klimatu, stosowania rodzajów zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w gospodarowaniu terenów zielonych. Poznali i obsługiwali maszyny i urządzenia wspomagające pracę ogrodnika. Wykonywali takie zadania jak: praca związana z pielęgnacją roślinności, w tym roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywnych, zabiegi pielęgnacyjne – przycinanie, przesadzanie, podlewanie, nawożenie. Mieli okazję poznać sposoby uprawy krzewów i drzew na terenach górzystych jak i sposobów pielęgnacji tego typu przyrody.Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Przewiń do góry