Hortiterapia – inne wykorzystanie roślin ogrodniczych

W tym roku szkolnym w klasie 2 TO zajęcia z przedmiotu Uprawy ogrodnicze realizowane są z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej: „Hortiterapia – inne wykorzystanie roślin ogrodniczych”.

Hortiterapia (inaczej Ogrodoterapia) to jedna z najnowszych form terapii wspomagającej rehabilitację, wykorzystująca rośliny w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Ogrodoterapia polega na przebywaniu w ogrodach specjalnie przystosowanych (terapia bierna) lub poprzez czynny udział w wykonywanych pracach w ogrodzie, szklarni. 

Programy z hortiterapii przygotowywane są dla różnych grup wiekowych, zaburzeń lub problemów, np.: fizycznych (po udarach, wypadkach, paraliżach); umysłowych i psychicznych (choroba Alzheimera, autyzm, depresje, stres bojowy); sensorycznych (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch); onkologicznych; geriatrycznych (w stanie demencji); uzależnieniach (alkoholizm, narkomania, cybernarzędzia); wykluczeniach społecznych (więźniowie, bezrobotni, mniejszości narodowe, bezdomni, młodociani przestępcy).

Uczniowie klasy 2 TO realizują zajęcia innowacyjne jeden raz w miesiącu. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i aktywnością uczniów. 

Do tej pory odbyliśmy zajęcia, na których wykorzystano rośliny warzywne, owocodajne i zioła w hortiterapii. W ramach prowadzonych warsztatów uczniowie sporządzali oleje ziołowe, potrawy z warzyw oraz owoców i warzyw mało znanych, poznając przy tym ich oddziaływanie na zmysły człowieka.

Dla uczniów zajęcia z hortiterapii były też inspiracją do wykonania na terenie przyszkolnym w ramach realizowanego projektu „Przedsiębiorcza młodzież”  ścieżki sensorycznej, której walory i oddziaływanie na zmysły poznamy już na wiosnę.

Przewiń do góry