foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Tradycją obchodzenia Święta Szkoły stały się konkursy dyniowe - rzeźba z dyni i potrawy z dyni, a także serwowana przez p. prof. Magdalenę Szulc - zupa dyniowa!

W części nieoficjalnej Święta Szkoły uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swoje umiejętności w Talent Show - nasi uczniowie mają talenty wokalne, instrumentalne, taneczne, rysunkowe oraz niezwykłe zdolności w pracy ze zwierzętami - pokaz tresury psów wzbudził największy entuzjazm. ;-) a także oczywiście pokaz baletowy :-D (dzięki Jakub Szatkowski)

W dniu 29 października obchodziliśmy Święto Szkoły - w części oficjalnej p. dyrektor przywitała gości Grzegorz Falkowski- dyrektora Związku Szkółkarzy Polskich, nauczycieli - emerytów, grono pedagogiczne i uczniów; podzieliła się też ważną informacją o otrzymanej przez szkołę nagrodzie Prezydenta m.st. Warszawy - "Szkoła z pomysłem na ... promocję zieleni". P. prof. Ewa Rojek wygłosiła przemówienie o historii szkoły i ważnej roli absolwentów - ambasadorów Szkoły. Dekorację sali gimnastycznej przygotowała p. prof. Luiza Jabłońska wraz z Kółkiem florystycznym.

W tym roku szkolnym  klasa 1 TO realizuje innowację pedagogiczną: „Hortiterapia – inne wykorzystanie roślin ogrodniczych”.

Hortiterapia (inaczej Ogrodoterapia) to jedna z najnowszych form terapii wspomagająca rehabilitację, wykorzystująca rośliny w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Ogrodoterapia polega na przebywaniu w ogrodach specjalnie przystosowanych (terapia bierna) lub braniu czynnego udziału w wykonywanych pracach w ogrodzie lub w  szklarni.

Czytaj więcej: Hortiterapia

Szanowni Państwo, z wielką radością informuję, iż otrzymaliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Wydaje się oczywiste, że nagrodę za promocję zieleni otrzymało Technikum Ogrodnicze, skoro od 84 lat kształci specjalistów pracujących w zieleni. Jednak sam fakt bycia szkołą ogrodniczą dotąd nie wystarczał, aby otrzymać takie wyróżnienie od władz miasta.

Czytaj więcej: Szkoła z pomysłem na... promocję zieleni

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.