foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniu 26 stycznia 2018 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje podstawowe Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada ma już wieloletnią tradycję. Organizowana jest przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego przy wsparciu Ministerstwa Środowiska. Głównym sponsorem Olimpiady jest, zaprzyjaźniona z naszą szkołą, firma Toyota, która w tym roku zaprasza na   eko-test Toyoty.

Czytaj więcej: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  czerwiec – lipiec 2018 ( jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia 17 lutego 2018 r.

Informujemy również, że osoby, które zdawały egzamin w styczniu 2018 r. i po 23 marca 2018 r. (termin przekazania wyników do szkół) otrzymają informację, że nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć deklarację na sesję egzaminacyjną– czerwiec- lipiec 2018 r. Muszą to jednak zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników i nie później niż do 30 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Uwaga absolwenci !

Decyzją MEN jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Ma to na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

Czytaj więcej: Program promocji czytelnictwa

Kolejna, IX edycja Programu Insta.Ling dla Szkół, powoli dobiega końca. 

<Jak skutecznie uczyć się słówek?>>

To pytanie na które wielu uczniów szuka odpowiedzi. Jedną z takich metod mogą przetestować uczniowie klas I i II, którzy biorą udział w Programie, korzystając z portalu: www.instaling.pl

<<Odpowiedź? „Pięć minut dziennie codziennie”

Czytaj więcej: Program Insta.Ling dla Szkół

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.