foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Wyniki egzaminu maturalnego w naszym technikum:
Język polski - 100%
Matematyka - 92%
Język angielski - 89 %

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu na egzaminie maturalnym proszone są o złożenie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 14 sierpnia. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Ogrodniczego na rok szkolny 2020/2021 zostały udostępnione w szkole. Kandydatki i Kandydatów, których nazwiska znalazły się na wykazie, prosimy o potwierdzanie woli nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów w godzinach 9 -15 w sali nr 10.

MAMY TO!!!! Nasz projekt pt. "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność” przeszedł!!! Chętni na praktykę zawodową w Grecji? 😊
Chcesz połączyć naukę ze zwiedzaniem i poznaniem korzeni kultury europejskiej?
Szczegóły we wrześniu. Zapraszamy!!!

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.