foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Uwaga absolwenci !
Osoby. które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2018 proszone są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły do dnia 9 września 2017 r.
Część praktyczna egzaminu w kwalifikacjach R.7, R.8, R.18, R.21 i R.22 odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r.
Część pisemna egzaminu w kwalifikacjach R.7, R.8, R.18, R.21 i R.22 odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r.
 
Osoby starające się o dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu do ich specyficznych trudności w nauce ( wydłużenie czasu egzaminu) proszone są o dostarczenie , wraz z deklaracją, kopii opinii z poradni pedagogiczno - psychologicznej.
 

Szanowni Państwo, 

Dzielę się z Państwem radością otrzymania nagrody Burmistrza. Sukces ten jest wynikiem spotkania się talentów nauczycieli i uczniów naszej Szkoły. Wyróżnienie władz dzielnicy pokazuje, że kierunek naszych działań jest słuszny. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz budowania jakości Technikum Ogrodniczego.

Dorota Nasierowska, Dyrektor Szkoły

Czytaj więcej: Nagroda Burmistrza dla Pani Dyrektor

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2017 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.