foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniu 17.11.15 r. klasy: 3a i 3b uczestniczyły w lekcji terenowej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Temat zajęć: „Skały i minerały".

Podziwialiśmy minerały i skały, w tym monograficzną kolekcję minerałów Polski, minerałów i skał świata. Niezapomniane wrażenia pozostawiła kolekcja meteorytów i kamieni ozdobnych. To tu znajduje się jedna z największych tego typu na świecie kolekcja bursztynu bałtyckiego i innych żywic kopalnych, w tym zespół form naturalnych odmian bursztynu, wyrobów z bursztynu oraz kolekcja regionalna.

Joanna Widawska 

 

Warszawa; 25.11.2015 r.

KOMUNIKAT

Pragnę poinformować, że w związku z likwidacją Szkoły Policealnej nr 15 i Szkoły Policealnej nr 51 dla Dorosłych z dniem 31.08.2016 r. w terminie do 28.12.2015 r. Dyrektor i Rada Pedagogiczna przeprowadzą czynności likwidacyjne wskazane przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.

Dyrektor ZS nr 39 w Warszawie

mgr Dorota Nasierowska

 

18 listopada odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Za najwyższą średnią w szkole uzyskaną w roku szkolnym 2014/2015 oraz wzorowe zachowanie nagrodzona została uczennica klasy II a- Dominika Dylewska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Magdalena Karbowiak, pedagog szkolny

W dniu 10 listopada 2015 r. odbyły się w naszej szkole, dla klasy 1 TOG (technik ogrodnik) warsztaty na temat zalet nawożenia mineralnego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjnego „ABC nawożenia”. 

Zajęcia poprowadzili przedstawiciele firmy Anwil S.A.: dr inż. Izabela Lubbe – ekspert nawożenia, Agnieszka Kalinowska – doradca regionalny firmy Anwil oraz Igor Ostrowski – trener zajęć grupowych.

Prezentacja została przeprowadzona w bardzo atrakcyjnej dla uczniów formie. Wykład przeplatany był konkursami i skeczami dydaktycznymi, połączonymi z nagrodami dla najbardziej aktywnych uczestników.

Joanna Omiecka

 

 

W październiku nauczyciele z naszej Szkoły wzięli udział w znanym na całym świecie seminarium w Centrum Konferencyjnym Muranów. Warsztaty "Campus Warsaw" przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli i mają na celu pomoc w zrozumieniu zachodzących zmian, a także dostarczenie narzędzi, które będą przydatne podczas dyskusji z uczniami. Nauczyciele mogą się przyjrzeć kierunkom zmian zachodzących aktualnie w wielu dziedzinach współczesnego życia. Ponieważ świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby nauczyciele – a za ich pośrednictwem także uczniowie - rozumieli ten proces. 

Czytaj więcej: Campus Warsaw 2015

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.