foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

 

17 września 1939 roku to pamiętna dla wszystkich Polaków data. Nazywana jest IV rozbiorem Polski. W tym dniu przedstawiciele społeczności szkolnej, pod opieką Pani prof. M. Chomickiej, uczestniczyli z pocztem sztandarowym w obchodach 76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę pod pomnikiem poległych i pomordowanych na Wschodzie. Armia Czerwona wkroczyła na tereny położone na wschód od linii Narew-Wisła-San. W następstwie tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow rozpoczęły się masowe aresztowania, ludobójstwo ziemian, oficerów, policjantów i prawników oraz wywózki na Syberię, które objęły ok. 1,5 mln Polaków.

Cześć ich Pamięci!

W sobotę 19. września uczniowie naszej Szkoły: Alicja Borecka, Natalia Stecka, Agnieszka Zdroik, Patryk Zdanowicz, Jerzy Fiszer, Eryk Szczepański, Paweł Ostrowski, Marcin Wojdyna, Klaudia Zientarska, Patrycja Wielądek, Natalia Qureshi, Jakub Żyliński, Jakub Kołodziejczyk wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Fundację "Nasza Ziemia" „Sprzątanie Świata” przy Jeziorku Czerniakowskim. Udzielili także wywiadu dla TVP Warszawa. Dziękujemy za poświęcony czas i wasze zaangażowanie!

Wyrazy wdzięczności składamy Pani prof. Annie Ziółkowskiej, która była koordynatorem akcji i sprawowała opiekę nad uczniami. 

Wywiady z uczniami można obejrzeć tu:

http://warszawa.tvp.pl/21702338/19092015

Zajęcia sportowe prowadzone w ramach OOS

(otwarte obiekty sportowe) dla młodzieży szkolnej

- SIŁOWNIA                     Środa  15.00 - 16.00

Prowadząca: A. Miksztal

 - PIŁKA SIATKOWA           Środa  17.00 - 19.00

Sobota   9.00 - 11.00

Prowadzący:  B. Wierciński

 - PŁYWANIE                   Środa  14.30 - 15.30

Sobota  9.00 -13.00

Prowadzące: A. Miksztal, K. Zdziarska

Sportowe zajęcia pozalekcyjne – SKS

- PIŁKA SIATKOWA          Poniedziałek  15.10 - 16.40

Prowadząca:  K. Zdziarska

 - SIŁOWNIA                     Środa   14.15 - 15.00

Prowadząca:  A. Miksztal

14 września  2015 r. / poniedziałek / o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. 

Rodziców klas pierwszych zapraszamy najpierw na spotkanie z Panią Dyrektor do stołówki szkolnej a następnie na spotkanie z wychowawczyniami.

Rodziców klas maturalnych zapraszamy ok. 17.45 (po spotkaniu z wychowawcami) na spotkanie z Panią Kierownik Warsztatów Szkolnych w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do stołówki. 

Serdecznie Państwa zapraszamy!

 

Pierwszy września to dla Polaków i świata dzień szczególny, ze względu na rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Uroczystość wrześniowa ma zawsze podniosły charakter, gdyż wiąże się ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku 1 września wiązał się także ze zmianą na stanowisku Dyrektora Szkoły, którym została Pani mgr Dorota Nasierowska.

Wszystkich nas rozpiera powakacyjna energia, którą chcemy dobrze wykorzystać. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udział w życiu szkoły, w pracach Samorządu Uczniowskiego, w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach.

Serdecznie witamy nowozatrudnionych nauczycieli. Życzymy wszystkim samych sukcesów a uczniom wyłącznie najlepszych ocen. Nasze szczególne życzenia kierujemy do klas maturalnych, życząc owocnego przygotowania do egzaminu dojrzałości oraz egzaminów zawodowych.

 

 

Od 1 września br. nowym Dyrektorem Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego została Pani mgr Dorota Nasierowska. Gratulujemy wygranego konkursu!

Pragniemy podziękować Pani mgr inż. Annie Bernaciak za pasję i lata intensywnej pracy. Życzymy Pani wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia z życia osobistego. Zawsze będziemy chętnie widzieć Panią w naszej Szkole.

Dziękujemy także nauczycielom, którzy przez wiele lat ciężko pracowali na sukcesy uczniów naszej Szkoły a którzy są dziś w szczęśliwych dla siebie miejscach.

Czytaj więcej: Witamy nową Panią Dyrektor!

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.