foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Przypominamy, że już w najbliższy czwartek i piątek (14/15 stycznia), odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Poniżej harmonogram. Pani Dyrektor i nauczyciele życzą wszystkim zdającym powodzenia!

Jak tradycja Szkoły nakazuje, nauczyciele i pracownicy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu... Była modlitwa, także za zmarłych Nauczycieli i Dyrektorów naszej Szkoły a następnie fragment Biblii o Narodzeniu Pana Jezusa. Serdeczne życzenia złożyła nam Pani Dyrektor, dziękując za ciężką pracę. Kiedy już stanęliśmy przed sobą z opłatkiem, były uściski i serdeczności. Po życzeniach wspólnie zasiedliśmy do posiłku. Jak na Wilię przystało, nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu kolęd. Do siego roku!

<<Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory>>

Zwyczajem naszej Szkoły są spotkania opłatkowe ostatniego dnia przed Bożym Narodzeniem. Lubimy się gościć! I w tym roku zapach śledzia, smażonych ryb i pierogów wyczuwalny był w szkole od samego rana. 

Po uroczystym apelu uczniowie i nauczyciele udali się na spotkanie opłatkowe. Szczególny charakter miały Wigilie w klasach czwartych… bo były ostatnie! Wspaniale integrowały się z Wychowawczyniami klasy pierwsze! O tym, że było tak miło i rodzinnie niech świadczy fakt, że niektóre klasy, długo zwlekały z powrotem do domu. 

Od kilku lat w naszej Szkole na Boże Narodzenie harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w grocie narodzenia w Betlejem. Do szkoły przywiezione zostało z hufca przez druhnę Patrycję Pisarską z klasy 1T. Bardzo dziękujemy!

Zapalone tym światłem świece Caritas, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, uczniowie zanieśli na klasowe spotkania opłatkowe. 

Maksym Rogala, katecheta

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.