foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Uczniowie klas pierwszych w zawodzie technik weterynarii zwiedzali Targi Rolnicze w Nadarzynie w ramach wycieczki zawodowej z przedmiotu Chów i hodowla zwierząt.

W mijającym tygodniu, każdego dnia, czytaliśmy na lekcjach wiersze Bolesława Leśmiana. Twórczość Leśmiana zachwyca. Są tacy, którzy uważają, że jego dzieła przedstawiają krainę marzeń. 

Można powiedzieć, że Bolesław Leśmian był poetą bez mistrzów i mistrzem bez naśladowców. Świat jego wierszy to tajemniczy ogród pełen zmysłowości, przepełniony bogactwem języka.

Tydzień z poezją Leśmiana wpisuje się w obchody upamiętniające 80. rocznicę śmierci poety. Finałem obchodów będzie akademia, na której młodzież zaprezentuje własną interpretację wierszy poety.

Wszystkich sympatyków twórczości Bolesława Leśmiana serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek o godz. 10:45

Klasa III a technik architektury krajobrazu w ramach przedmiotu "Budowy i konserwowania małej architektury" wykonują stoły montażowe i malują wyposażenie do kącika wypoczynkowego dla uczniów pod kierunkiem p. prof. Aleksandry Baścik - Wieczorek i p. prof. Magdaleny Szulc. 

Joanna Sadura po raz kolejny została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. W dniu 20.11.2017 r. odebrała dyplom z rąk p. Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego. Gratulujemy Joasi i Jej Mamie sukcesu!  

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2017 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.