foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W tym roku, 19 października, obchodziliśmy na Bełskiej Święto Szkoły połączone z Dniem dyni. Już od rana rozpoczęły się przygotowania na przyjęcie naszych Gości. Trwało rzeźbienie w dyni oraz przygotowanie zupy dyniowej, pod opieką nauczycieli. W samo południe rozpoczęła się wspólna zabawa i konkursy.

Nasze Święto animowali sportowo trenerzy z Firmy „Fun Fan” z Warszawy. Odbyły się liczne konkursy sportowe: strzał z łuku do dyni na patio szkolnym, dyniowy darts, kręgle dynią na uwięzi, pochylnia dyniowa oraz sztafety. 

Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Rinas oraz Pan inspektor Jerzy Iwański. Serdecznie dziękujemy za obecność i udział w komisjach konkursowych. 

Ze swoimi Opiekunami przybyli także na nasze Święto uczniowie z różnych klas Gimnazjum nr 41, Gimnazjum nr 47, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum nr 2. Łącznie było to ok. 100 osób. 

Czytaj więcej: Święto Szkoły i Dzień dyni

Serdecznie zapraszamy Rodziców 19 października na Dzień otwarty w godzinach 17.00-18.00

 

W dniu 16 października odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki głosowania na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

- w głosowaniu wzięły udział 194 osoby.

- głosów ważnych - 186.

Wyniki:

1. Arek Ciechomski - 54 głosy,

2. Karolina Jakubiak - 62 głosy

3. Jakub Malinowski - 70 głosów.

 

Komisja wyborcza stwierdziła, że Przewodniczącym SU został Jakub Malinowski. Gratulujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować dotychczasowemu Przewodniczącemu - Panu Konradowi Wąsikowi oraz całemu Prezydium Samorządu, za bardzo owocną współpracę.

Panu Konradowi szczególne podziękowania za szczere oddanie w pracy, życzliwość i pracowitość. 

Opiekunowie  Samorządu

Maksym Rogala

Anna Ziółkowska

Szanowni Rodzice!

 

Przedstawiam Państwu materiał zawierający sprawozdanie z osiągnięć Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Finansową podstawą tych osiągnięć był budżet Szkoły oraz pieniądze pochodzące z dobrowolnych składek deklarowanych przez ofiarnych rodziców.

Składki rodziców wyniosły 7270,00 zł. Kwota ta została powiększona o zysk z odsetek bankowych wynoszący 566,56 zł.   

Z powyższego funduszu rodzicielskiego poczyniono następujące wydatki:

Po pierwsze – 5127,83 zł wydano na pomoc materialną na rzecz młodzieży szkolnej, w tym 1188,96 zł na zakup książek do uczniowskiej biblioteki szkolnej, 2092,70 zł na opłaty zawodów i konkursów, 1093,00 zł na nagrody dla uczniów, 753,17 zł na zapomogi i inne drobne wydatki na rzecz uczniów.

Po drugie – 1279,99 zł wydano na pomoc materialną na rzecz szkoły, w tym na wyposażenie pracowni.

Po trzecie – 3453,27 zł wydano na zakup artykułów biurowych oraz opłaty bankowe.

Czytaj więcej: List otwarty Rady Rodziców ZS nr 39 w Warszawie

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego z okazji 80-lecia Szkoły została zrealizowana. Uczniowie z pomocą nauczycieli, w Dniu Edukacji Narodowej, posadzili dąb szypułkowy (Quercus robur L.), którego nazwaliśmy „Edmund” – na cześć Patrona Szkoły, prof. Edmunda Jankowskiego.

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.