foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Uczniowie klasy III a TAK i III T wraz z pedagogiem szkolnym - Magdaleną Karbowiak, udali się 28 października na zajęcia profilaktyczne do Aresztu Śledczego w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 5. 

Po prelekcji filmu „Więzienie stracony czas” młodzież została oprowadzona po terenie jednostki. W trakcie wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem oddziału mieszkalnego, zobaczyć jak wygląda cela mieszkalna, oddział terapeutyczny dla więźniów uzależnionych, oddział zamknięty, plac spacerowy oraz cela zabezpieczająca. 

W trakcie zajęć zostały omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary. 

Magdalena Karbowiak - pedagog szkolny

W dniu 28.10 2016 odbyły się warsztaty z Panem Grzegorzem Łapanowskim Food LAB Studio z w ramach ogrodniczo-kulinarnej innowacji pedagogicznej "Z ogrodu na talerz". Tematem dzisiejszego spotkania były "Jadalne rośliny i ich wykorzystanie w kuchni". Spotkanie przyniosło same korzyści - uczniowie wysłuchali wykładu o zastosowaniu i przydatności ziół a także mogli zastosować wiedzę w praktyce - w czasie warsztatów kulinarnych przygotowali trzy zupy dyniowe: z przyprawami korzennymi, z gruszką i mlekiem kokosowym. Pan Grzegorz Łapanowski jak zwykle wystąpił w roli mentora i mistrza - z Nim nawet zwykła kromka chleba smakuje inaczej - lepiej!

Wieczory w ostatni czwartek miesiąca są zarezerwowane na warsztaty ogrodnicze prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły. 27 października tematem były jesienne kompozycje kwiatowe, wieńce i wiązanki. Część teoretyczna była zilustrowana pokazem układania pięknych bukietów, rolę instruktora podjęła absolwentka szkoły - pani Karolina Struzik,

która jest związana zawodowo z florystyką. Najbliższe warsztaty o projektowaniu ogrodu, balkonu, tarasu odbędą się 24 listopada o godz. 17. Zapraszamy!

Uwaga! Mamy w szkole kolejny powód do dumy!

Jakub Żyliński uczeń kl II T, uczący się w zawodzie technik ochrony środowiska został stypendystą w ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Kuba jest jednym z 480 uczniów nagrodzonych tym stypendium na całym Mazowszu.

Gratulujemy Kubie, Jego Rodzicom oraz nauczycielom, którzy dostrzegli Jego umiejętności i pomagają rozwijać zainteresowania.

25 października odwiedzili naszą szkołę uczniowie wraz z nauczycielami z Gimnazjum Integracyjnego nr 12 w Zespole Szkół nr 62 w Warszawie.

Goście zwiedzili szkołę, otrzymali informacje na temat nauczanych zawodów. Gimnazjaliści pod kierunkiem p. Danuty Woluntarskiej wykonali rzeźby z dyni, Zabrali ze sobą, żeby w swojej szkole zrobić interesującą wystawę.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.