foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów phocagallery/przed344.04.2017.jpg oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Na spotkanie informacyjne dotyczące założenia i prowadzenia sadu ekologicznego przybyło ok. 150 rodziców. Spotkanie rozpoczęło się prezentację multimedialną połączoną z wykładem. Wykład na temat celu i potrzeb jedzenia zdrowej żywności został przeprowadzony przez panią Luizę Jabłońską.
Następnie udaliśmy się do naszego mini sadu, gdzie uczniowie opowiedzieli o tym jak zakładali sad, ile posadziliśmy drzew oraz jakie metody ochrony będziemy stosować.

Opiekun: mgr inż. Luiza Jabłońska – właścicielka sadu konwencjonalnego, wykształcenie w kierunku ogrodniczym, specjalizacja: sadownictwo
Zespół – klasa III Technikum ogrodniczego
1. Maciej Bąk
2. Krzysztof Bocian
3. Tomasz Górnicki
4. Łukasz Gromek
5. Kacper Komorski
6. Szymon Kurach
7. Filip Szczęsny
8. Julia Sztukowska

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
2.Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
3.Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. PATRONI HONOROWI

Patronat honorowy nad Projektem objęli:
•Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
•Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;
III. PARTNERZY

Partnerami Konkursu są:
•Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
•Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. SPONSORZY

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.  Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane około nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

Uczniowski Klub Sportowy OGRODNIK jest klubem działającym przy Zespole Szkół nr 39 w Warszawie. Naszą misją jest wychowanie poprzez sport i rozwijanie pasji aktywnego spędzania wolnego czasu. Do głównych działań Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogrodnik należą: organizacja treningów i zajęć sportowych dla uczniów Szkoły, uczestnictwo w zawodach i turniejach sportowych, wszechstronny rozwój zawodników, spójność ideowa założeń ze szkołą.

 

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym: 

1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

2) prowadzenie szkolenia sportowego,

3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) organizowanie współzawodnictwa sportowego, 

5) uczestnictwo w imprezach sportowych,

6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej, 

7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,

8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,

9) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 

Źródłami powstawania majątku Klubu są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, 

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej,

 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.