foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Od 13 do 18 sierpnia br. komisja rekrutacyjna

pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

„Wśród bloków, zaułków, ogrodów – jesienne impresje Mokotowa”

Organizatorem konkursu jest Technikum Ogrodnicze przy Zespole Szkół nr 39 w Warszawie, ul. Bełska 1/3.

Cel:

Celem konkursu jest pobudzanie wśród młodzieży gimnazjalnej wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, zainteresowanie dniem codziennym, historią, przyrodą  i ciekawymi miejscami Mokotowa,  oraz rozbudzanie pasji obserwacji życia, pasji historycznych, przyrodniczych i  artystycznych.

 

Regulamin

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej.

2. Jedna osoba może przedstawić pracę plastyczną lub fotograficzną bądź obie formy.

3. Zbiorowe prace nie będą przyjmowane.

4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dobrowolnej technice: fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, wyklejanka, inne techniki.

5. Tematyka prac musi być związana z Mokotowem:

a. scenami z życia dzielnicy,

b. postaciami lub zdarzeniami historycznymi,

c. ciekawymi ludźmi,

d. charakterystycznymi miejscami dzielnicy,

e. miejscami lub formami spędzania wolnego czasu.

6. Forma pracy plastycznej A-3, forma fotografii A-4 (np. wydruk z komputera)

7. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe – adres szkoły, e- mail uczestnika konkursu.

8. Do pracy należy załączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika na udział w konkursie.

9. Prace należy składać lub wysyłać (płasko zapakowane) na adres Organizatora:

Zespół Szkół nr 39, 02-683 Warszawa, ul. Bełska 1/3 w terminie do 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek Konkurs.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 grudnia 2015 r. 

 

NAGRODY:

I miejsce – cyfrowa ramka na zdjęcia,

II miejsce – pendrive (pamięć USB) o pojemności 16 GB,

III miejsce – karta prezentowa Empik.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych Konkursu.

autorkami konkursu są: Aleksandra Baścik-Wieczorek i Danuta Woluntarska

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.