foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Od 13 do 18 sierpnia br. komisja rekrutacyjna

pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

W dniu  03.11.2015 r. odbył się w naszej Szkole

KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA 

"MY Z NIEGO WSZYSCY..."

 Organizator konkursu: P. Joanna Widawska 

Cele konkursu:

1.Upamiętnienie 160. rocznicy śmierci  Adama Mickiewicza.

2.Popularyzowanie poezji Adama Mickiewicza.

3.Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

4.Wskazywanie  na obecność w poezji wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.

5.Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

6.Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

7.Promowanie młodych talentów.

Kryteria oceny recytacji:

•interpretacja utworu;

•stopień opanowania tekstu;

•stopień trudności wiersza;

•dykcja;

•emisja głosu;

•oryginalność;

•ogólny wyraz artystyczny.

Komisja konkursowa w składzie: P. Dyrektor Dorota Nasierowska, P. Ewa Szczepkowska, P. Joanna Widawska

ustaliła następujące 

 

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce ex aequo:

Kamila Książek kl. 4a oraz Izabela Szatanek kl. 3a,

II miejsce Wanda Szwagierczak kl. 3b,

III miejsce Patrycja Przybyłowska kl. 3a.

Joanna Widawska

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.