foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniach 31.07.2020 r. oraz 3 i 4.08.2020 r. 

komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

Od kilku lat w naszej Szkole na Boże Narodzenie harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w grocie narodzenia w Betlejem. Do szkoły przywiezione zostało z hufca przez druhnę Patrycję Pisarską z klasy 1T. Bardzo dziękujemy!

Zapalone tym światłem świece Caritas, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, uczniowie zanieśli na klasowe spotkania opłatkowe. 

Maksym Rogala, katecheta

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.