foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

W dniach zebrań Rodziców członkowie Prezydium Rady Rodziców oczekują na Rodziców i Nauczycieli w sekretariacie uczniowskim Szkoły

Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań Rodziców

Prosimy Rodziców, Nauczycieli i Uczniów aby przed przewidzianym na dany dzień posiedzeniem Prezydium przygotowali i dostarczyli materiały (podania o pomoc materialną, wnioski o nagrody, wnioski o dofinansowanie, zakupy, itp.), które wymagają rozpatrzenia i zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców zwraca się z gorąca prośbą do wszystkich Rodziców o systematyczne wpłaty dobrowolnych składek na statutową działalność Rady Rodziców

Wpłat można dokonać:

- w sekretariacie uczniowskim - w dniach pracy szkoły w godz. 8.30 – 15.00

- na konto Rady Rodziców  - numer konta:

PKO BP XI O/Warszawa        66 1020 1169 0000 8802 0011 2961

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.