foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Od 13 do 18 sierpnia br. komisja rekrutacyjna

pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

W Kościele trwa Rok Miłosierdzia i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dlatego tematem tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych będzie hasło: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Rekolekcje odbędą się w dniach 21 - 22 marca br. w szkole. Zwolnieni od zajęć lekcyjnych w tych dniach są uczniowie, którzy uczestniczą w rekolekcjach, od godz. 11.45 (po 4 lekcji) do końca zajęć w danym dniu. Zetem pierwsze 4 lekcje odbywają się zgodnie z planem.

W rekolekcjach uczestniczą uczniowie, którzy uczęszczają na religię (pełnoletni) lub niepełnoletni, za zgodą rodziców. W dniach rekolekcji nauczyciele będą sprawdzać frekwencję na wszystkich zajęciach. Pozostali uczniowie odbywają lekcje zgodnie z planem zajęć.

Ramowy plan rekolekcji:

Dzień pierwszy

Wielki Poniedziałek (nauka rekolekcyjna, śpiew, świadectwa, pantomima) - rekolekcje rozpoczynają się o godz. 11.45 i trwają do ok. 14.30.

Dzień drugi

Wielki Wtorek (nauka rekolekcyjna, świadectwo, spowiedź święta, Eucharystia) - rekolekcje rozpoczynają się o godz. 11.45 i trwają do ok. 15.15.

Rekolekcje wygłosi ks. Michał Mańka SDS, kapelan szpitala.

Serdecznie zapraszamy!

Maksym Rogala, katecheta

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.