foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Nasi partnerzy

 

Co robi technik ogrodnik?

- prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego-sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni;

- wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;

- wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych;

- prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą;

- użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych;

- nadzoruje podległych pracowników.

 

Technik ogrodnik pracuje w:

- jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne; 

- jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni; 

- jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni; 

- kwiaciarniach;

- szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych; 

- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Plan nauczania w zawodzie technik ogrodnik 

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 4 lata.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji R.5. i R.18.):

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Zakładanie i prowadzenie upraw (R.5.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie III

K2

Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych (R.18.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie IV

 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe w zakresie kwalifikacji R.5. lub R.18. mogą przystępować absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik ogrodnik, a także osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji.

W programie nauczania dla zawodu technik ogrodnik przewidziano nauczanie przedmiotów ogólnokształcących biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Nauka języków obcych (w naszym przypadku - angielski i niemiecki) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym.

Dobre strony

 

Blog doradztwa zawodowego

 

 Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz wydarzeń

Październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Copyright © 2017 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.