foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Uwaga Absolwenci,

W komunikacie  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku  podano terminy egzaminów zawodowych, które w sesji zimowej – styczeń – luty 2019 r. odbędą się:

- część pisemna – 10 stycznia 2019 r.

- część praktyczna w formie dokumentacji – 9 stycznia 2019 r.

 W naszej szkole będą to egzaminy z kwalifikacji R.05(tylko część pisemna), R.07, R.08, R.18, R.21, R.22.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 7 września 2018 r.

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału ( do wglądu), aby dołączyć ją do deklaracji przystąpienia do egzaminu. 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R5

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R7

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R8

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R9

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R18

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R21

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU R22

 

 

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.