foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 39 im. E. Jankowskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż sprzętu rolniczego - więcej>>


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 18 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki

Wyjaśnienie SIWZ - 22.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 06 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie SIWZ - 13.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki:

Formularz ofertowy

 

Odpowiedź do przetargu

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

 

 

 

 

 

 

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.11.2016 r.

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu 24.11.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie

Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.