foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Projekt realizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Pamiętajmy o ogrodach"składa się z 2 części:

1. Zajęcia dodatkowe w liczbie 12 godzin lekcyjnych dla 15 uczniów z klas 2-3 Technikum Ogrodniczego wykazujących szczególne uzdolnienia w projektowaniu architektury krajobrazu. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu AutoCAD. 

2. Konkurs dla uczniów objętych programem na projekt zagospodarowania dziedzińca szkolnego wykonany w programie AutoCAD.

Celem projektu jest rozwój umiejętności komputerowego wspomagania projektowania ogrodów i architektury krajobrazu uczniów Technikum Ogrodniczego wykazujących szczególne uzdolnienia.

HARMONOGRAM:

1. 13.02.2017 r. - przygotowanie pracowni komputerowej (instalacja oprogramowania).

2. 13.02.2017 r. - przygotowanie materiałów szkoleniowych.

3. 20.02 - 16.06.2017 r. - zajęcia komputerowe w wymiarze 12 godzin.

4. 03.04.2017 r. - ogłoszenie konkursu na projekt zagospodarowania dziedzińca szkolnego wykonany w programie AutoCAD.

5. 10.04.2017 r. - zakup nagród.

6. 03.04 - 12.05.2017 r. - wykonanie prac konkursowych.

7. 19.06.2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa prac konkursowych.

8. 23.06.2017 r. - uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu.

 

KOORDYNATOR:

Arkadiusz Kusak

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.