foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

W dniu 17 listopada 2014 r.  odbył się w naszej Szkole KONKURS RECYTATORSKI - poezja pokolenia Kolumbów

zorganizowany przez P. prof. Joannę Widawską.

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie poezji pokolenia Kolumbów, a w szczególności Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Wacława Bojarskiego, Andrzeja Trzebińskiego i Zdzisława Stroińskiego.

2. Upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

4. Wskazywanie  na obecność w poezji wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka.

5. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

7. Promowanie młodych talentów.

Kryteria oceny recytacji:

• interpretacja utworu;

• stopień opanowania tekstu;

• stopień trudności wiersza;

• dykcja;

• emisja głosu;

• oryginalność;

• ogólny wyraz artystyczny.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. prof. Joanna Widawska, Dorota Nasierowska 

ustaliła następujące WYNIKI KONKURSU:

I miejsce nie przyznano

II miejsce  Paulina Fijałkl. 2T

III miejsceex aequoKamil Terlikowski kl. 2a TAK

Kamila Książekkl. 3a TAK

Wyróżnienie Patrycja Przybyłowska kl. 2a TAK

 

Zwycięzcom gratulacje! 

Atrakcyjne nagrody książkowe będą wręczone na uroczystym apelu.

JW

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.