foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

24 października 2014 r., piątek, kolejny słoneczny dzień polskiej złotej jesieni, ale dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 39 im. profesora Edmunda Jankowskiego dzień niezwykły. Jubileusz 80 – lecia istnienia placówki był długo wyczekiwanym świętem, w którego przygotowanie włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły a także absolwenci i rodzice.

Ten dzień był okazją do cieszenia się obecnością znakomitych gości, bliskich, znajomych i przyjaciół oraz wspomnień o tych, których z nami już nie ma.

Długie 80 – lat, to w przypadku naszej Szkoły wcale nie synonim starości, słabości i niemocy, ale ciągłego trwania, czerpania z tradycji i utrwalonych w szkole wartości mądrości, uczciwości, i odpowiedzialności.

W oficjalnej części uroczystości wysłuchaliśmy wielu pięknych i wielkich słów znakomitych gości, którzy gratulowali sukcesu, jakim jest 80 lat funkcjonowania szkoły, kształcącej w popularnych na rynku pracy zawodach. Już w 1970 r. jedna z warszawskich gazet pisała: „Nie ma ludzi nieczułych na piękno natury, ale sztuka tworzenia tego piękna nie jest łatwą. Kwietniki w parkach miejskich, ozdobnie ułożone bukiety czy nawet budzące podziw okazy warzyw, wychodzą jednak spod ręki fachowców, których przygotowuje zasadnicza szkoła zawodowa i technikum ogrodnicze”. Dzisiaj również kończą szkołę znakomicie przygotowani do pracy ogrodnicy, architekci krajobrazu i technicy ochrony środowiska.

Część artystyczna jubileuszu była podróżą sentymentalną od 1934 r. do czasów teraźniejszych, zarówno we wspomnieniach historii szkoły: jej Dyrektorów,  najważniejszych wydarzeń i dokonań uczniów, jaki i najświetniejszych przebojów muzyki rozrywkowej, które były ilustracją danych czasów. Uzdolniona artystycznie, a szczególnie muzycznie młodzież naszej szkoły mogła zaprezentować swoje umiejętności w tych niecodziennych okolicznościach.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie przygotowanych na to święto wystaw zainteresowań, talentów i pasji nauczycieli i uczniów. Jak co roku barwna wystawa ogrodnicza, na którą produkty – owoce i warzywa przynieśli uczniowie oraz absolwenci szkoły, zdobiła szkolny korytarz.

Duma z osiągnięć pokoleń uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie i poczucie wspólnoty przesycały atmosferę jubileuszu.

 „To były piękne dni…” 

 D.N.

https://www.facebook.com/zs39belska/photos_stream

https://www.facebook.com/zs39belska/videos

http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-339-80_lat_szkoly_przy_ul_belskiej.html

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.