foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Człowiek jest nierozerwalnie związany z krajobrazem, żyje w nim, tworzy go, odbiera fizycznie i emocjonalnie, ale tez niszczy. Dzień Krajobrazu został ustanowiony 20 października z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W szkole na Bełskiej był obchodzony po raz pierwszy. Głównym działaniem młodzieży były spacery krajobrazowe w krajobrazie Mokotowa: Królikarni, Parku Dreszera, ogródkach działkowych. Po powrocie ze spaceru, młodzież wysłuchała wykładów tematycznych - p. dr hab. inż. Beaty Gawryszewskiej z SGGW, p. Jakuba Milczarka z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Uczniowie kl. 2 a TW przygotowali prezentację o zwierzętach w mieście. Odwiedził nas - jak zawsze chętnie - p. Krzysztof Skolimowski - zastępca Burmistrza dzielnicy Mokotów. Organizacji Dnia Krajobrazu przyświecała idea edukacji i podkreślenia, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miejsce, w którym żyjemy. Ważne, żeby krajobraz, który na przestrzeni wieków był inspiracją artystów nie przestał być miejscem bliskim i bezpiecznym człowiekowi. Szczególnie ważne jest to dla uczniów naszej szkoły, którzy pracują z naturą i w otoczeniu natury. Cieszy nas fakt, że będziemy mogli podejmować inicjatywy związane z kształtowaniem i ochroną otaczającego nas krajobrazu. To absolwenci naszej szkoły będą dbać o zieleń miejską, chronić zasoby wodne i dbać o zwierzęta, z którymi człowiek dzieli miejską przestrzeń. D. N. zdjęcia - D. Apelski

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.