foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja, w czasie której nastąpiła inauguracja XXI edycji ogólnopolskiego konkursu: Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?, w którym nagrodami dla laureatów są indeksy wyższych uczelni rolniczych.

Wśród zaproszonych uczniów i nauczycieli byli: Natalia Radecka, Tomasz Górnicki i Filip Szczęsny z klasy 2T/TO wraz z Ewą Rojek.

Podczas konferencji finaliści poprzednich edycji zaprezentowali swoje prace konkursowe oraz etapy wdrażania zmian w swoich gospodarstwach.

Przedstawiciele regionalnych komisji konkursowych przedstawili zasady  konkursu oraz kryteria oceny prac pod względem merytorycznym i technicznym.

Spotkanie było wyjątkową okazją do poznania jednej z wyższych szkół rolniczych w Polsce, jaką jest Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego oraz wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.