foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Przypomnienie o egzaminach zawodowych w sesji zimowej 2018.

Przypominamy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2018 odbędzie się  według następującego harmonogramu:

Zawód

kwalifikacja

część

data

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

 

R.21

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 10:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 9:00

R.22

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 13:00

TECHNIK OGRODNIK 314205

 

R.5

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 10:00

R.18

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 13:00

TECHNIK WETERYNARII 324002

R.9

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 10:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 9:00

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511

R.7

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 10:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 9:00

R.8

pisemna

11 stycznia 2018, godz. 12:00

praktyczna

10 stycznia 2018 r., godz. 13:00

 

EGZAMINY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY NA STOŁÓWCE, W SALI 31W , SALI 39W

Na egzamin zdający muszą zgłosić się pół godziny wcześniej, z legitymacją uczniowską lub dowodem osobistym.

Egzamin należy pisać czarnym długopisem.

Na części pisemnej można korzystać z kalkulatora prostego ( należy przynieść własny kalkulator).

Na części praktycznej można korzystać z wyposażenia dodatkowego ( należy przynieść własne wyposażenie).

Zawód

Kwalifikacja

Wyposażenie

Technik ochrony środowiska

R.07 Ocena stanu środowiska

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Technik weterynarii

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Technik ogrodnik

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Technik architektury krajobrazu

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5, 0,3 i 0,2, kredki ołówkowe 12 kolorów zatemperowane

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

krajobrazu kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

 

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.