foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Decyzją MEN jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Ma to na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

W ramach Programu szkoła zakupiła 910! książek za kwotę 15000 zł

W szkole Program promocji czytelnictwa i biblioteki szkolnej powstał 

w oparciu o badania pracy biblioteki (statystyki czytelnictwa oraz zainteresowań czytelniczych użytkowników biblioteki). 

Wszystkie przewidziane w programie działania podporządkowane były następującym celom: promocja i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, promocja literatury, zakup nowości czytelniczych, zachęcenie młodzieży do częstego sięgania po książki, kształcenie sprawności cichego czytania ze zrozumieniem, zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni oraz ich zasobami, wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli zbiorami biblioteki szkolnej, zaangażowanie uczniów i nauczycieli w projekt „Wspólnego szkolnego czytania”. 

W ramach Programu od stycznia 2017 roku w szkole organizowano wydarzenia promujące czytelnictwo, były to m.in. konkursy (mitologiczny, czytania ze zrozumieniem, recytatorski, na najlepszy esej), aktualizowanie wystawy nowości czytelniczych, propagowanie akcji bookcrossing`u, comiesięczne prezentowanie rankingu poziomu czytelnictwa z podziałem na klasy, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych. W styczniu 2017 r. młodzież brała udział w warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Narodową. Wśród uczniów przeprowadzono ankietę - Co się czyta na Bełskiej? – wyniki ankiety stały się inspiracją do zakupu nowości czytelniczych.

W ramach Wspólnego szkolnego czytania młodzież uczestniczyła w czytaniu opowiadania pt.:  Tajfun J. Conrada. Ostatnim wydarzeniem promującym czytelnictwo było zorganizowanie Akademii poświęconej twórczości Bolesława Leśmiana.

Nowości wydawnicze tak bardzo zainspirowały młodzież, że od października 2017 r. 

w szkole odbywają się spotkania Klubu Książki.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.