foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Obserwując zmiany na rynku pracy, intensywność społecznego trendu poszukiwania ekologicznej i zdrowej żywności oraz różnorodność działań podejmowanych na rzecz i w związku ze środowiskiem naturalnym Technikum Ogrodnicze w Warszawie – szkoła od 80 lat ucząca w zawodach przyrodniczych - rozpoczyna kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu.

Technik agrobiznesu jest poszukiwanym pracownikiem ze względu na elastyczność i posiadane wykształcenie we wszystkich rodzajach działalności związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą. Istnieją duże możliwości pracy w takim zawodzie związane z trendami na rynku zdrowej żywności, tworzenia kooperatyw spożywczych i rozwoju targów żywności w Warszawie.

Technik agrobiznesu łączy wiedzę o roślinach i zwierzętach z umiejętnością prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloaspektowość kształcenia, szczególnie rozwój kompetencji biznesowych pozwala poznać podstawy ekonomii, elementy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, marketing w agrobiznesie i zarządzanie firmą sprawia, że kształcenie w tym zawodzie jest atrakcyjne. Absolwent tego kierunku bez kłopotów będzie mógł się poruszać w świecie finansów, funduszy europejskich i dotacji. Umiejętność planowania i organizowania gospodarki finansowej firmy własnej lub pracodawcy podniesie atrakcyjność i konkurencyjność młodej osoby wchodzącej na rynek pracy.

Otwarcie tego kierunku kształcenia zawodowego to stworzenie szansy pracy dla absolwentów pochodzących z m. st. Warszawy oraz gospodarstw ogrodniczych i rolnych z regionu Mazowsza. Jednakże, aby móc podjąć kształcenie w tym zawodzie nie trzeba być rolnikiem ani posiadać ziemi. Założenie własnej działalności gospodarczej, np. pracowni florystycznej, prowadzenie ogrodu społecznościowego czy współpraca z lokalnymi przetwórcami spożywczymi to szansa na zawodowy rozwój w dużym mieście.

Szkoła przy ul. Bełskiej jest gotowa do przyjęcia absolwentów gimnazjów, którzy będą chcieli zostać w przyszłości technikami agrobiznesu – w szkole pracują doświadczeni nauczyciele ze wszystkich dziedzin kluczowych dla tego zawodu – przyrodnicy i ekonomiści a nasi uczniowie chętnie zaprzyjaźnią się z młodszymi kolegami - pasjonatami poznawania przyrody.

Dorota Nasierowska, dyrektor szkoły

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.