foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dnia 8 maja uczniowie klasy 2 kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska uczestniczyli w Ogólnopolskiej konferencji „Praca w ochronie środowiska” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.