foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Uwaga absolwenci i uczniowie!

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sprawdzenie daty i godziny egzaminu, oraz sali, w której odbywać się będzie egzamin.
Przypominamy, że na egzamin należy przyjść najpóźniej 30 min. przed godziną rozpoczęcia.
Należy wziąć ze sobą dowód tożsamości ( z numerem PESEL i zdjęciem) oraz wyposażenie wymienione w informacji. 
Na część pisemną i praktyczną - przygotowanie dokumentacji ( kwalifikacje R.07, R.08, R.09, R.18, R.21, R.22), każdy zdający przynosi własne wyposażenie.
Na egzaminie praktycznym z "wykonaniem" zadania (kwalifikacja R.05 w zawodzie technik ogrodnik)  szkoła zapewnia całe wyposażenie.
 
 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.