foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W bieżącym roku szkolnym  w klasie 2 TO zajęcia z przedmiotu Uprawy ogrodnicze realizowane były z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej: „Hortiterapia – inne wykorzystanie roślin ogrodniczych”. Hortiterapia (inaczej Ogrodoterapia) to jedna z najnowszych form terapii wspomagającej rehabilitację, wykorzystująca rośliny w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Ogrodoterapia polega na przebywaniu w ogrodach specjalnie przystosowanych (terapia bierna) lub poprzez czynny udział w wykonywanych pracach w ogrodzie, szklarni.

Programy z hortiterapii przygotowywane są dla różnych grup wiekowych, zaburzeń lub problemów, np.: fizycznych (po udarach, wypadkach, paraliżach); umysłowych i psychicznych (choroba Alzheimera, autyzm, depresje, stres bojowy); sensorycznych (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch); onkologicznych; geriatrycznych (w stanie demencji); uzależnieniach (alkoholizm, narkomania, cybernarzędzia); wykluczeniach społecznych (więźniowie, bezrobotni, mniejszości narodowe, bezdomni, młodociani przestępcy).

Uczniowie klasy 2 TO realizowali zajęcia innowacyjne jeden raz w miesiącu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i aktywnością uczniów. 

Odbyliśmy zajęcia, na których wykorzystano rośliny warzywne, owocodajne i zioła w hortiterapii. W ramach prowadzonych warsztatów uczniowie sporządzali oleje ziołowe, potrawy z warzyw oraz owoców i warzyw mało znanych, poznając przy tym ich oddziaływanie na zmysły człowieka. 

Wykorzystaliśmy rośliny warzywne, przyprawowe, ozdobne i zioła do sporządzenia farb roślinnych, z których to uczniowie malowali wybrane przez siebie motywy roślinne lub inne zgodnie z własnymi zainteresowaniami.  

W ramach zajęć przeprowadziłyśmy sylwoterapię (drzewoterapię), podczas której uczniowie poznawali dobroczynny wpływ oddziaływania energii drzew na stany stresowe człowieka.

Dla uczniów zajęcia z hortiterapii były też inspiracją do wykonania na terenie przyszkolnym w ramach realizowanego projektu „Przedsiębiorcza młodzież”  ścieżki sensorycznej, której walory i oddziaływanie poznawaliśmy  na wiosnę.

Bożena Banaszek, Joanna Omiecka

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.