foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

17 września 1939 roku, łamiąc polsko-radziecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był IV rozbiór Polski. Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

17 września 1995 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Pomordowanym i Poległym na Wschodzie. Pomnik stojący u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława Andersa ma formę otwartego, umieszczonego na torach wagonu kolejowego, wiozącego krzyże łacińskie 

i prawosławne, nagrobki żydowskie i muzułmańskie, symbolizujące wielonarodowość ofiar.

Od 1996 roku, każdego 17 września o godz. 12.00 uczniowie warszawskich szkół spotykają się przy pomniku i wspólnie odmawiają modlitwę za rodaków pomordowanych i poległych na Wschodzie. Inicjatorem spotkań są nauczyciele z Warszawskiej Solidarności Oświatowej

W uroczystościach na warszawskim Skwerze Matki Sybiraczki, odbywających się w 79. rocznicę radzieckiej agresji na Polskę, uczestniczyła delegacja naszej szkoły pod opieką p. Magdaleny Chomickiej.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.