foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Uczniowie klasy 2 - technik ogrodnik brali udział w międzynarodowej wystawie Zieleń to Życie na specjalne zaproszenie Związek Szkółkarzy Polskich :-) Było nam bardzo miło znaleźć się w gronie wybitnych gości - p. dyrektor oraz uczniowie kl. 2 TO zostali wyczytani imiennie i podkreślono, że tej klasie patronują Szkółkarze. Honorowym Gościem był dr inż. Józef Rokoszy - wybitny dendrolog, wieloletni zasłużony pracownik Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW i nauczyciel naszych nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Wystawa zrobiła na naszych ogrodnikach ogromne wrażenie. Czekamy na wystawę w 2019 r.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.