foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniu 19 października 2018 r. obchodziliśmy Dzień Krajobrazu, którego inicjatorem jest Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska. W tym roku hasłem przewodnim obchodów były ” Usługi krajobrazowe”. Interpretacja tego hasła zależy od naszego stosunku do krajobrazu – architekci krajobrazu mogą pomyśleć o usługach, które mogą wykonać projektując i urządzając tereny zieleni.

Ekolodzy mogą pomyśleć o usługach jakie dla nas świadczy pięknym krajobraz- czyli możliwość odpoczynku i tworzenia przestrzeni dla zwierząt i roślin.
Obu tych sposobów myślenia dotyczyły wykłady, które wygłosiły nauczycielki przedmiotów zawodowych – pani Luiza Jabłońska i Anna Pomorska. Pierwszy wykład dotyczył historii kreowania krajobrazu ogrodów i parków, zaś drugi - miejsca ochrony krajobrazu w systemie ochrony środowiska.
Piękne dekoracje na tę okazję przygotowały klasy z zawodu technik architektury krajobrazu pod opieką pań: Danuty Woluntarskiej, Magdaleny Szulc i Luizy Jabłońskiej.
Uczniowie klasy 4 TAK na zajęciach praktycznych wykonywali makietę krajobrazu z materiałów recyklingowych.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.