foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Elektro-mobilność ? Współdzielenie środków transportu? Car-sharing? A może Vozilla? Czy znasz te pojęcia? 

TOŚ-ki - czyli uczniowie technika ochrony środowiska, już wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Dzięki spotkaniu, które poprowadzili współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania – pan Grzegorz Tchorek wraz ze studentami- panem Michałem i panem Konradem.

Wstępem były krótkie wystąpienia gości, którzy mówili o strategiach rozwoju elektro-mobilności (w szybkiej sondzie „ Kto przyjechał dziś do szkoły pojazdem elektrycznym”? wypadliśmy całkiem dobrze), pojazdach elektrycznych i car-sharingu. Potem rozpoczęła się debata zwolenników i przeciwników elektro-mobilności oraz sesja pytań do ekspertów. 

Serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi, Konradowi i Michałowi za wizytę w naszej szkole. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.