foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Czytać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej...
Reprezentanci klas pierwszych sprawdzili swój poziom rozumienia czytanego tekstu podczas Szkolnego konkursu "Czytanie ze zrozumieniem na etapie klasy 1."
Tym razem młodzież zmierzyła się z tekstem Krzysztofa Szymborskiego "Dzikie słówka" - kilka lat temu tekst był wykorzystany na maturze pisemnej z języka polskiego.

Poziom konkursu był wyrównany. Jest to dobra wróżba na przyszłość. Matura za kilka lat będzie zdana na 100% 😊
Miło nam ogłosić, że zwycięzcą tegorocznej edycji została Marta Adamkowska z klasy 1a TW.
Gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów 😊

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.