foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Nasza Szkoła po raz kolejny bierze udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” realizowanym we współpracy z  Okręgowym Inspektoratem Pracy.

Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza lekcjami z zakresu tej tematyki, 22 listopada przeprowadzony został konkurs wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym wzięło udział 18 uczniów z klas 2a TAK, 3TO i 3TOŚ.

Najwyższe wyniki uzyskali: Bogusław Bartoszewski z klasy 3TO i Agnieszka Szymańska z klasy 2aTAK i to oni będą reprezentować naszą Szkołę w etapie regionalnym.

W minionym tygodniu odbył się również etap szkolny olimpiady zorganizowanej we współpracy z ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zmagania uczniowskie odbyły się 27 listopada, wzięło w nich udział 22 uczniów z klas 3a TAK, 3 TO i 3 TOŚ. 

Pomimo tego, że wyniki tego konkursu nie są zadowalające to wszystkim, którzy wzięli udział we wszystkich konkursach serdecznie dziękuję , a tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki gratuluję. Bożena Banaszek

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.