foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniu 10 lutego 2015 r. uczniowie klas trzeciej i czwartej, kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska, odbyli wycieczkę do największej warszawskiej oczyszczalni ścieków – Czajka.

Na miejscu czekała przewodniczka, która zapoznała nas z zasadami działania całego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych. Zobaczyliśmy wszystkie pracujące urządzenia i poznaliśmy zasady ich działania. Na zakończenie wzięliśmy udział w krótkim teście sprawdzającym naszą wiedzę. Okazało się, że jesteśmy prymusami - odpowiedzieliśmy na wszystkie trudne pytania! Dostaliśmy za to nagrody – pięknie wydane foldery, obrazujące pracę oczyszczalni. Wszyscy z wycieczki byli bardzo zadowoleni – z pewnością wrócimy tam jeszcze nie raz.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.