foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2019, proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 18 lutego 2019 r.

Do deklaracji należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału ( do wglądu), aby dołączyć ją do deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbędzie się 17 czerwca 2019 r. (część praktyczna dla kwalifikacji R.07, R.08, R.21, R.18, R.22) i 18 czerwca 2019 r. (część pisemna dla wszystkich kwalifikacji).

Deklaracje przystąpienia do egzaminu znajdują się w załączeniu.

Deklaracja R5

Deklaracja R07

Deklaracja R08

Deklaracja R18

Deklaracja R21

Deklaracja R22

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.