foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W ubiegłym tygodniu uczniowie z klas 2aTW i 4aTak skorzystali z zaproszenia Narodowego Teatru Edukacji i obejrzeli spektakl pt. ”Kolumbowie”. Przedstawienie było swoistym apelem młodych do młodych, o pielęgnowaniu narodowej tożsamości i pamięci o tragicznej historii naszego kraju. Celem spektaklu było uświadomienie współczesnej młodzieży, że jej rówieśnicy żyjący w czasie II wojny światowej byli do niej bardzo podobni.

Również mieli marzenia, byli beztroscy i bardzo kochali życie. Nie wybierali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, mimo swych młodych lat, szli po kolei na śmierć „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. „Kolumbowie” to historia czworga przyjaciół, których poznajemy tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy żyją jeszcze pełnią życia, bawią się i przeżywają pierwsze miłości. Błogie, radosne i beztroskie, młodzieńcze życie przerywa nagle wojna. Podejmując tak ważny i trudny temat, aktorzy przypomnieli młodym widzom o ich narodowej tożsamości i o tych, którzy ponieśli najwyższą cenę, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. M. Cupryjak-Puchała

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.