foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego OGRODNIK:

Prezes – Arkadiusz Kusak

Wiceprezes – Bolesław Wierciński

Sekretarz – Rafał Jeśkiewicz

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący - Agnieszka Tchorek

Członek - Katarzyna Zdziarska

Członek - Michał Mizera

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.