foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniu 27.03.2019 r  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej. Była to trzecia edycja turnieju – skierowana dla uczniów klas techników kształcących w zawodzie technik ogrodnik z województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Celem Turnieju było promowanie wiedzy z zakresu nowych technologii i środków produkcji w ogrodnictwie, nawiązywanie kontaktów między szkołami, integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum ogrodniczego: Natalia Radecka, Piotr Kwiatkowski i Tomasz Górnicki. Uczestnicy wykonywali zadania praktyczne i teoretycznez działów: sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne.

Serdecznie dziękujemy młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych za przygotowanie młodzieży do konkursu. 

Organizatorom konkursu dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie turnieju i wspaniałą atmosferę.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.