foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

20 marca Pani Luiza Jabłońska, na ogólnoszkolnym apelu, przedstawiła założenia projektowe do konkursu organizowanego przez BOŚ "Tradycyjny Sad". Uczniowie III TO po okiem P.Jabłońskiej opracują i wdrożą założenie ekologicznego gruszkowego sadu.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.