foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

A cóż piękniejszego nad niebo, które Przecież ogarnia wszystko, co piękne?...
A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą... nazywają astronomią...

Mikołaj Kopernik

 Konkurs dotyczący Układu Słonecznego rozstrzygnięty! W konkursie wzięły udział klasy pierwsze Technikum Ogrodniczego. Przedstawiciele klas wykonali 18 modeli Układu Słonecznego.  Uczniowie tworząc projekty wykazali się bardzo dużą pomysłowością, wysoką techniką oraz zróżnicowanym doborem materiałów.

I miejsce zajęła praca wykonana przez Magdalenę Jędrych i Mateusza Bałuka z kl. 1aTW,

II miejsce zajął układ Andrzeja Zwolińskiego z kl. 1aTAK zaś III miejsce zdobyła praca Zuzanny Prokop i Karoliny Machaj z kl. 1bTW.

Gratulujemy zwycięzcom!

Monika Kusiak-Wielądek

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.