foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W dniu 28 marca 2019 r. klasa 2 a TW  uczestniczyła w kolejnym projekcie organizowanym przez Kino Atlantic i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń związanym z WOLNOŚCIĄ. Tym razem było to spotkanie z Ludwiką Wujec oraz Henrykiem Wujcem.

Rozmowę z L. i H. Wujcami poprzedziła projekcja dokumentu "Tamtego 1989 roku" odc. 3 "Nowy układ"  w reżyserii Jolanty Kessler-Chojeckiej. Film przypomina te zdarzenia, które umożliwiły wybór prezydenta PRL, doprowadziły do zawiązania koalicji strony solidarnościowej z ZSL i SD
i w konsekwencji utworzenia w połowie września rządu Tadeusza Mazowieckiego. Polska jako pierwsza w całym obozie socjalistycznym oswobodziła się z rządów monopartii i zmierzała ku niepodległości. Wkrótce runął mur berliński. Ruszyła lawina wydarzeń, nazywana dziś Jesienią Narodów. Upadał porządek jałtański. O atmosferze tych kilku niezwykłych miesięcy, obawach
i determinacji, ogromie pracy i przekraczaniu kolejnych granic, uznawanych dotąd za absolutnie nienaruszalne, opowiadają: Jacek Kuroń, Czesław Kiszczak, Lech Wałęsa, Andrzej Celiński, Zbigniew Bujak, Stanisław Ciosek, Andrzej Wielowieyski, Janusz Reykowski, Ludwika i Henryk Wujec, Jarosław Kaczyński, Jacek Amroziak, Tadeusz Mazowiecki, Roman Malinowski, Jerzy Urban, Leszek Moczulski, Piotr Nowina-Konopka, Krzysztof Kozłowski i Andrzej Stelmachowski.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.