foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W dniu 13.04.19 r. w Małogoszczu odbyła się I Świętokrzyska Wystawa Rasowych Świnek Morskich,sędziowana przez Eliska Plackova (CZ) oraz II Świętokrzyska Wystawa Rasowych Świnek Morskich, sędziowana przez Monikę Spychała-Komorowską (PL). W wystawie wzięła udział Aleksandra Skrobska z klasy IIaTW ze swoją hodowlą FANTASTIC TEDDY CAVIA. Wystawy zakończyły się w sukcesem. W I i II wystawie GUDI uplasował się na I miejscu w klasie US TEDDY BABY, a w II Gudi został wybrany jako najlepsza świnka w rasie US TEDDY. Gudi otrzymał puchar BIS III BABY, został trzecią najładniejszą świńską na wystawie w klasie BABY.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.