foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
2.Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
3.Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. PATRONI HONOROWI

Patronat honorowy nad Projektem objęli:
•Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
•Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;
III. PARTNERZY

Partnerami Konkursu są:
•Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
•Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. SPONSORZY

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.