foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

W dniach 26.09 i 1.10 uczniowie klas 3TWa i 3TWb wraz z nauczycielkami lek.wet.Anną Dąbrowską i lek.wet.Karoliną Sosnowską odwiedzili Klinikę Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.Uczniowie poznali procedury przyjmowania pacjenta do kliniki,na planowane i nieplanowane zabiegi operacyjne,zwiedzili pomieszczenia do znieczulania,sale operacyjne oraz boksy szpitalne dla koni przebywających na dłuższym leczeniu.Zapoznali się także z bogatą ofertą kliniki w zakresie  diagnostyki  obrazowej  jak RTG,tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Zwiedzając pracownie TK i RM poznali całą specyfikę wykonywania tego rodzaju badań u dużych zwierząt.Lekarze pracujący w klinice z pasją opowiedzieli naszym uczniom o tym jak Katedra i Klinika Koni łączy sztukę ratowania zdrowia i życia pacjentów z nauczaniem akademickim oraz braniem udziału w ważnych projektach naukowo-badawczych.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.