foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA 102-037206

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe odbyli szkolenie w Niemczech: pani Zofia Roszkowska-Suszek i pan Marek Mokos.  Wizyta studyjna odbyła się w DEULA Hildesheim GmbH. Temat szkolenia „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”   był realizowany w różnych ośrodkach na terenie Niemiec. Szczegółowy program szkolenia umożliwił nauczycielom zawodowcom poznanie innowacyjnych technologii stosowanych w gospodarstwach rolnych w Niemczech. Zostaliśmy zapoznani z techniką pozyskiwania energii w elektrowni wodnej EnerCity w Hanowerze, w centrum logistycznym EDEKA przedstawiono nam organizację i zarządzanie gospodarką towarów natomiast w Strube omówiono badania i prowadzone prace hodowlane nasienne roślin uprawnych takich jak: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe.  

W ramach projektu uczestniczyliśmy w warsztatach dla uczniów i seminarium dla nauczycieli w fabryce VW, w firmie Class zaprezentowano nam wyroby i technologię produkcji ciągników i maszyn firmy Class i wykorzystanie systemu GPS w rolnictwie. W firmie RICOH natomiast zaprezentowano nam najnowsze możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami z wykorzystaniem osiągnięć innowacyjnych firmy RICOH.

Jako nauczyciele w ramach projektu mieliśmy możliwość:

- poznać nowe możliwości kształcenia postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu z uwzględnieniem poszanowania zasobów energii i możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki,

- zmodyfikować postawę i przekonania w zakresie ograniczania zużycia energii i zastosowania systemów agrotronicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej,

- określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i modyfikowania procesów produkcji rolniczej, produkcji żywności i przetwórstwa rolno-spożywczego,

- przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 Udział w projekcie dał nam możliwość zdobycia ponadczasowych cennych doświadczeń zawodowych, interpersonalnych i kulturowych.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.